هاست لینوکس

3 گیگابایت ( آپاچی )فضای دیسک 3 گیگابایت
پهنای باند ماهانه 3 گیگابایت

هاست لینوکس - لایت اسپید 4 گیگابایتفضای دیسک 4 گیگابایت

2 گیگابایت ( آپاچی )فضای دیسک 2 گیگابایت
پهنای باند ماهانه 2 گیگابایت

نقره ای - 200 مگابایت 7 موجود استفضای دیسک 200 مگابایت
پهنای باند ماهانه 3 گیگابایت

طلایی - 500 مگابایتفضای دیسک 500 مگابایت
پهنای باند ماهانه 5 گیگابایت

1 گیگابایت ( لایت اسپید )فضای دیسک 1 گیگابایت
پهنای باند ماهانه 8 گیگابایت

2 گیگابایت ( لایت اسپید )فضای دیسک 2 گیگابایت
پهنای باند ماهانه 5 گیگابایت