هاست لینوکس

1 گیگابایت ( آپاچی )



فضای دیسک 1 گیگابایت
پهنای باند ماهانه 1 گیگابایت

2 گیگابایت ( آپاچی )



فضای دیسک 2 گیگابایت
پهنای باند ماهانه 2 گیگابایت

نقره ای - 200 مگابایت 7 זמינים



فضای دیسک 200 مگابایت
پهنای باند ماهانه 3 گیگابایت

طلایی - 500 مگابایت



فضای دیسک 500 مگابایت
پهنای باند ماهانه 5 گیگابایت

1 گیگابایت ( لایت اسپید )



فضای دیسک 1 گیگابایت
پهنای باند ماهانه 8 گیگابایت

2 گیگابایت ( لایت اسپید )



فضای دیسک 2 گیگابایت
پهنای باند ماهانه 5 گیگابایت